mariusz-szulczewski
Opłaty
  • Za dokonanie czynności notarialnych notariuszowi przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki taksy notarialnej, właściwe dla danej czynności.
  • Maksymalne stawki taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
  • Do wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23%.
  • Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej ustalane jest każdorazowo indywidualnie. Na wysokość wynagrodzenia wpływają między innymi wartość przedmiotu czynności, rodzaj czynności notarialnej, stopień jej zawiłości, przewidywany nakład pracy, przewidywany czas przeznaczony na jej dokonanie.
  • Ponadto, notariusz pobiera od stron czynności należne podatki oraz opłaty sądowe i przekazuje je na rachunki właściwych instytucji.
  • Notariusz zobowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnych podatków oraz opłat sądowych.
  • Służymy informacją dotyczącą orientacyjnych kosztów związanych z konkretną bądź planowaną czynnością notarialną. Informacji udzielamy osobiście, telefonicznie lub mailowo.

 

 

Kalkulator opłat notarialnych przy nabyciu nieruchomości